VAN 250 דיזות משתנות

דיזה משתנה מסוג VAN 250. ניתן לשלוט על זוית פיזור החומר, ולבחור בין מצב יניקת סבון למצב עבודה בלחץ מים בלבד.

Category:

Description

טכני מפרטים:

קוד מוצר לחץ (בר)/ פלט (L/M) כניסה/ צא HP / מהירות(rpm) מתח/ טמפ
25.0850.11 280/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0850.12 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c