דיזה עם זוית ניתנת לכיוון

דיזה משתנה מסוג VAN. אפשרות להגדיל/להקטין את פיזור המים.

Description

טכני מפרטים:

קוד מוצר לחץ (בר)/ פלט (L/M) כניסה/ צא HP / מהירות(rpm) מתח/ טמפ
25.0900.10 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0900.11 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0900.12 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0900.13 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0900.14 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0900.50 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0900.15 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0900.16 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0900.18 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0900.23 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0900.28 250/40 BSP F 1/4 גודל 90 ° c