Teejet דיזות ריסוס ופיזור לחקלאות

דיזות פיזור לחקלאות. .
מגוון רחב של דיזות פיזור לתמיכה במגוון אפליקציות נדרשות, דיזות פיזור באיכות גבוהה מבית TeeJet ארה”ב