S3 קנה מגולוון למים חמים

קנו שטיפה לתעשיית המזון, לחץ עבודה מקסימלי 24 בר, הזרימה המקסימלית של 100 l / d.

Description

טכני מפרטים:

קוד מוצר לחץ (בר)/ פלט (L/M) כניסה/ צא HP / מהירות(rpm) מתח/ טמפ
40.0535.00 250/40 500MM 160 ° c
40.0755.00 250/40 700MM 160 ° c
40.0955.00 250/40 900MM 160 ° c
40.1255.00 250/40 1200MM 160 ° c
40.1555.00 250/40 1500MM 160 ° c
40.1755.00 250/40 1700MM 160 ° c
40.2055.00 250/40 2000MM 160 ° c