LS 12 קנה הקצפה בלחץ גבוה כולל מיכל

קצף סוג LS 12. קנה הקצפה ללחצים גבוהים, קנה הקצפה עם יניקה חיצונית לחיבור לאקדח שטיפה בלחץ גבוה ליצירת קצף. מקצף כולל מיכל המכיל את נוזל הקצף.

Description

טכני מפרטים:

קוד מוצר לחץ (בר)/ פלט (L/M) כניסה/ צא HP / מהירות(rpm) מתח/ טמפ
25.1840.15 200/25 BSP F 1/4 60 ° c