KF – ספיקות גבוהות לחצים בינוניים

KF היא משאבה בעלת ספיקה גבוה יחסית בלחצים בינוניים. בשל כך, היא משאבה מועדפת על ביוביות בגודל בינוני.

Description

טכני מפרטים:

קוד מוצר לחץ (באר) / ספיקה (ליטר/דקה) מהירות (rpm) / hp משקל/הספק
KF 28 210/93 50/1000 37 kW / 39 kg
KF 30 200/106 50/1000 40 kW / 69 kg
KF 36 160/122 50/800 37 kW / 39 kg
KF 36 140/137 50/900 37 kW / 39 kg
KF 36 130/153 52/1000 38.2 kW / 69 kg
KF 40 110/170 49/900 36 kW / 69 kg