KF משאבת בוכנה לביוביות

משאבות הבוכנה בלחץ גבוה של חברת Pratissoli, תוכננו לזמן עבודה ארוך בשביל התעשייה הכבדה, אך כדי להבטיח זאת, צריך להתקין ולתחזק אותן כראוי. חברת שדית הנדסת מיכון בע"מ, מעסיקה מומחים אשר יספקו לכם את השרותים הדרושים

תיאור

טכני מפרטים:

קוד מוצר לחץ (בר)/ פלט (L/M) כניסה/ צא מהירות (rpm) / hp מתח/ טמפ
KF 28 210/93 50/1000 37 kW / 39 kg
KF 30 200/106 50/1000 40 kW / 69 kg
KF 36 160/122 50/800 37 kW / 39 kg
KF 36 140/137 50/900 37 kW / 39 kg
KF 36 130/153 52/1000 38.2 kW / 69 kg
KF 40 110/170 49/900 36 kW / 69 kg