דיזה עם זוית ניתנת לכיוון ויניקת סבון

דיזה משתנה מסוג HL280. ניתן לשלוט על זוית פיזור החומר, ולבחור בין מצב יניקת סבון למצב עבודה בלחץ מים בלבד.

Description

טכני מפרטים:

קוד מוצר לחץ (בר)/ פלט (L/M) כניסה/ צא HP / מהירות(rpm) מתח/ טמפ
25.0950.10 280/30 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0950.11 280/30 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0950.12 280/30 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0950.13 280/30 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0950.14 280/30 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0950.15 280/30 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0950.16 280/30 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0950.50 280/30 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0950.55 280/30 BSP F 1/4 גודל 90 ° c
25.0950.60 280/30 BSP F 1/4 גודל 90 ° c