HDP170 משאבת בוכנות לחץ גבוה וספיקה גבוהה

משאבות הלחץ הגבוה של חברת המלמן בנויות לעבודה רצופה בערכים המופיעים בקטלוג. – 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (24/7). נתוני לחץ העבודה והספיקה קובעים את ההספק וסוג המשאבה. אנו יכולים להציע מספר רב של שילובי לחץ/זרימה בהתאם לדרישות. HDP170, הוא בלחץ גבוה בוכנה משאבת אשר עובד בטווח הזרימה 19-460 l/d/לחץ, 90-3000 בר/kW, 100-22

Description

טכני מפרטים:

קוד מוצר לחץ (בר)/ פלט (L/M) כניסה/ צא HP / מהירות(rpm) מתח/ טמפ
HDP170 עד 460 l / d / עד 3000 בר 227 HP 170 kW