FF מניפה רחבה

דיזת מניפה מסוג FF
התזה בהטייה של 75°
נחיר מניפה יצוק בזווית רחבה במיוחד
מיועד למקומות בהם נדרשת דיזה מניפה רחבה במיוחד .
זוויות מניפה זמינות: 145°,105°
ספיקה זמינה: 0.510-757 ליטר לדקה