910N מחולל קצף נייד

מקצף נייד 910 כולל מיכל חדשני המכיל 38 ליטר, מעוצב לאורך לטובת אחסון נוח. המקצף משמש לניקוי מוסדות ותעשייה.
המיכל איננו מושפע מהלחץ, עקב כך הוא בטוח יותר לשימוש ומאפשר הקצפה בצורה עיקבית פעם אחר פעם.