352/30 גלגלת נירוסטה עד 20 מ’ צינור

Stainless steel pressure roller is suitable for the food industry. Maximum pressure pulley. Pressure pulley along a 20 meter tube (R2 5/16). גלגלי נירוסטה, גבוהה צינורות הלחץ.