350/30 גלגלת פלדה עד 20 מ’ צינור

גלגלת לחץ, פלדה. לחץ מירבי 200 באר. אורך הצינור הוא 22 מטר (R2 5/16). רדוקטורי לחץ, לחץ בלחץ גבוה.