מערכת וואקום בספיקות שונות

מערכת וואקום לניקוז ביוב או לריקון מצבורים. ניתנת לרכישה עם ביובית, כשדרוג לביובית קיימת או כמערכת עצמאית לריקון מצבורים.