מכונת שטיפה בלחץ מים חד פאזית עד 14 ליטר לדקה ועד 160 באר

מכונת שטיפה בלחץ מים גבוה
חד פאזית
עד 14 ליטר לדקה
עד 160 באר
מיכל סבון להקצפה
ראש 5 דיזות מתחלפות
ראש התזה כפול לחיבור 2 דיזות במקביל
בורר עוצמה להתאמה מיטבית לעבודת הנקיון הנדרשת
יצרן ANNOVI RIVERBERI