מחזיק רובה שטיפה בלחץ

מעמד לרובה שטיפה להרכבה על הקיר
פלסטי או מנירוסטה
מחזיק רובה שטיפה לתחנות רחיצת מכוניות

Additional information

CAR WASH

PA 28320000, PA 28323000, PA 28327000, PA 29054000, BF 1020001400, PA 28308000, BF 1020005200