מחזיק רובה שטיפה בלחץ

מעמד לרובה שטיפה להרכבה על הקיר
פלסטי או מנירוסטה
מחזיק רובה שטיפה לתחנות רחיצת מכוניות

מידע נוסף

CAR WASH

PA 28320000, PA 28323000, PA 28327000, PA 29054000, BF 1020001400, PA 28308000, BF 1020005200