Showing all 4 results

מכונת פריצה 100 ל/ד 120 באר

יחידה לפריצת קווי ביוב 100 ליטר בדקה ב 120 באר

מנוע  37HP KOHLER עם מיכל בנזין בנפח 52 ליטר

משאבת בוכנות בספיקה של 100 ליטר לדקה בלחץ מקסימלי של 120 באר, תוצרת (AR (Annovi Reverberi

ווסת/פורק לחץ

מיכל מים פלסטי מעוגל בנפח 1000 ליטר כולל מדיד גובה המים ומצוף מכני

מערכת סינון גסה ומיקרונית למי ההזנה למיכל המים

גלגלת אלומיניום עם 50 מטר צינור למילוי המיכל

גלגלת עם 60 מטר צינור לחץ 3/4″ לפריצה

מערכת הנעה הידראולית לגלגלת

דיזת פריצה-שטיפה

ערכה עם דיזה לחיתוך שורשים וקידוח עד 6″

מערכת חשמלית וידנית לשליטה על הפעלה והפסקת לחץ המים

מערכת אלחוטית לפתיחה וסגירה של לחץ המים ודימום המנוע

מכונת פריצה 50 ל/ד 150 באר

מכונה לפריצת קווי ביוב 50 ליטר בדקה ב 150 באר

מנוע בנזין הונדה 22 כ”ס עם מיכל בנזין בנפח 17 ליטר

משאבת בוכנות בספיקה של 50 ליטר לדקה בלחץ מקסימלי של 150 באר, תוצרת (AR (Annovi Reverberi, איטליה

גיר הפחתת סל”ד מנוע לחיבור בין המנוע למשאבה

ווסת/פורק לחץ תוצרת PA, איטליה

 מיכל מרובע בנפח 500 ליטר, עם מדיד, מצוף מילוי וברז הזנה וריקון

מערכת פילטרים לסינון גס ומיקורני של מי ההזנה

גלגלת אלומיניום ידנית עם צינור הזנה 3/4″ באורך 50 מטר

גלגלת חשמלית עם צינור לחץ 1/2″ באורך 50 מטר

מערכת חשמלית וידנית לפתיחה וסגירה של לחץ המים

מערכת אלחוטית להפעלה וסגירה של לחץ המים ודימום המנוע

מרכב נירוסטה עם בולמי גומי

תא אחסון מסמכים ואביזרים קלים מוגן מים

דיזה לפריצה-שטיפה

מכונת פריצה 70 ל/ד 150 באר

יחידה לפריצת קווי ביוב 70 ליטר בדקה ב-150 באר

היחידה כוללת: מנוע בנזין וואנגרד 35 כ”ס עם מיכל בנזין בנפח 17 ליטר

משאבת בוכנות בספיקה של 70 ליטר לדקה בלחץ מקסימלי של 150 באר, תוצרת (AR (Annovi Reverberi

ווסת/פורק לחץ המשמש

מיכל מים מלבני בנפח 500 ל’, כולל מדיד, מצוף וברז הזנה וריקון

שני פילטרים לסינון גס ועדין של מי ההזנה למיכל המים

גלגלת ידנית עם 50 מטר צינור למילוי המיכל

גלגלת חשמלית עם 50 מטר צינור לחץ 1/2″ לפריצה

דיזת פריצה-שטיפה

מערכת חשמלית ומערכת ידנית לפתיחה או סגירה של לחץ המים

מערכת אלחוטית לפתיחה או סגירה של לחץ המים ודימום המנוע

מצבר