Showing all 3 results

מרכז דילול 4 חומרים Dilution At Hand 804GAP

מרכז דילול ארבעה חומרים
דילול כימיקלים באחוזים שונים
מגוון דיזות לשליטה באחוזי דילול הכימיקלים
דגמים מסדרת Dilution At Hand מאושרת משרד הבריאות
דילול עד ארבעה כימיקלים במכשיר אחד
לדילול ברמה 0.23-16.8%

מרכז דילול חומר אחד Dilution At Hand 802GAP

מרכז דילול חומר אחד
דילול כימיקלים באחוזים שונים
מגוון דיזות לשליטה באחוזי דילול הכימיקלים
דגמים מסדרת Dilution At Hand מאושרת משרד הבריאות
דגם דילול חומרים חומר אחד לדילול ברמה 0.23-16.8%
דגם דילול חומרים חומר אחד ספיקה גבוהה לדילול ברמה 0.51-50%