Showing all 9 results

BJ דיזות מניפה

דיזת מניפה מסוג BJ.
נחיר מניפה 3 חלקים, מאפשר החלפת נחיר מהירה
אופציה להתקנת סנן/פילטר אינטגרלי במבנה הדיזה
מיועד למקומות בהם נדרשת דיזה מניפה בספיקה נמוכה
מניפה אחידה בספיקות ובזוויות שונות:
זוויות מניפה זמינות: 0°-110°
ספיקה זמינה: 0.084-101 ליטר לדקה

EZ – FF NF SPN דיזות מניפה

דיזת מניפה מסוג EZ
נחיר מניפה 3 חלקים, מאפשר החלפת דיזה מהירה
קצה הנחיר עצמו הינו מסוג FF, NF או SPN
מיועד למקומות בהם נדרשת דיזה מניפה ויכולת החלפת דיזה מהירה
זוויות מניפה זמינות:
EZFF: 105°, 145°
EZNF: 0°-120°
EZSPN: 50°,40°,35°,25°,15°
ספיקה זמינה:
EZFF: 0.051-61.1 L/M
EZNF: 0.161-121 L/M
EZSPN: 1.25-125 L/MFF מניפה רחבה

דיזת מניפה מסוג FF
התזה בהטייה של 75°
נחיר מניפה יצוק בזווית רחבה במיוחד
מיועד למקומות בהם נדרשת דיזה מניפה רחבה במיוחד .
זוויות מניפה זמינות: 145°,105°
ספיקה זמינה: 0.510-757 ליטר לדקה

HydroPulse דיזות מניפה בהפעלה פניאומטית

דיזת מניפה מסוג Hydropulse
שליטה פניאומטית לפתיחת ועצירת הזרימה
נחיר מניפה בעל התזה אחידה, ניתן להרכבה בטור על פסי ייצור
מיועד לפסי ייצור רצים בהם נדרשת דיזה מניפה עם התזה אחידה במחזורים.
זוויות מניפה זמינות: 0°-110°
ספיקה זמינה: 0.084-101 ליטר לדקה

NF דיזות מניפה

דיזת מניפה מסוג NF
נחיר מניפה יצוק בגדלים שונים
מיועד למקומות בהם נדרשת התזת מניפה אחידה
זוויות מניפה זמינות: 0°-120°
ספיקה זמינה: 0.161-3430 ליטר לדקה

NFD חיבור מהיר

דיזת מניפה מסוג NFD
נחיר מניפה עם מחבר מהיר
מיועד למקומות בהם נדרשת תחלופה תדירה של דיזה מניפה
זוויות מניפה זמינות: 120°,90°,60°,45°,30°,20°
ספיקה זמינה: 0.159-358 ליטר לדקה

NFS מבנה קומפקטי

דיזת מניפה מסוג NFS.
נחיר מניפה בעל שטח פנים קטן
מיועד למקומות צרים בהם נדרשת דיזה מניפה.
זוויות מניפה זמינות: 120°,90°,60°,45°,30°,20°
ספיקה זמינה: 0.2-951 ליטר לדקה


SF דיזות מניפה או קונוס חלול/מלא עם חיבור חובק צנרת

דיזות מניפה או קונוס חלול/מלא עם חבק להרכבה מהירה על צנרת בקוטר משתנה

דיזה הניתנת להחלפה מהירה וללא צורך בכלים
מנגנון חביקה יחיד או כפול זמין לצנרת בקטרים שונים
המנגנון הכדורי עליו מורכבת הדיזה ניתן להטיה של 45°
ניתן להזמין עם מתאם כדורי להברגת כל דיזה על המנגנון
זוויות מניפה זמינות: 40°, 50°, 65°, 80°, 95°
זוויות קונוס חלול זמינות: 50°, 65°, 90°
זוויות קונוס מלא זמינות: 35°, 65°, 80°

SPN דיזות מניפה

דיזת מניפה מסוג SPN.
נחיר מניפה צרה בעלת אימפקט גבוה
מיועד למקומות בהם נדרשת דיזה מניפה בהטייה עם אימפקט גבוה
זוויות מניפה זמינות: 50°,40°,35°,25°,15°
ספיקה זמינה: 0.76-177 ליטר לדקה